Stiltetolken

Verlangen
Stiltetolken heeft te maken met ons verlangen om te mogen zijn wie je diep van binnen al bent. 
En met ons verlangen naar onvoorwaardelijke liefde die je ziel met vreugde vervult en je hart verruimt.

Innerlijke en uiterlijke wereld
Voor mij bestaat er een onderscheid tussen een innerlijke en een uiterlijke wereld. Wie je diep van binnen al bent, gaat over je innerlijke wereld! Terwijl het in de uiterlijke wereld vaak erover gaat of je daar wel mag zijn en kunt worden wie je diep van binnen al bent. Maar hoe word je in de uiterlijke wereld wie je al bent in je innerlijke wereld?

Ruimte innemen
Mag je in de uiterlijke wereld alleen die ruimte innemen die je door anderen toegestaan wordt? Of durf je de ruimte in te nemen die nodig is om uitdrukking te kunnen geven aan wie je diep van binnen al bent? Kun je nee zeggen tegen een ander vanuit een ja tegen jezelf? Kun je door je woorden en daden in de uiterlijke wereld tot uitdrukking brengen wie je van binnen al bent? Vanuit een onvoorwaardelijke liefde?

Onvoorwaardelijke liefde
Als je diep van binnen onvoorwaardelijke liefde voelt en ervaart, betekent dit dan dat het je continu lukt om in de uiterlijke wereld te worden wie je van binnen al bent? Niets is minder waar! Natuurlijk handel je nog steeds vanuit je ego, vanuit je eigenbelang, vanuit je overlevingsstrategie, vanuit je (voor)oordelen, beïnvloed door belemmerende overtuigingen, door ervaringen uit het verleden.
DE grote winst is dat je veel eerder beseft en herkent dát je dat doet! En dat je beseft en ervaart dat dit onnodig veel energie kost. Dat besef stelt je bijv. in staat om alsnog te begrijpen waarom je iets op een bepaalde manier doet, om dingen los te laten of om patronen te doorbreken. Het herinnert je weer aan je verlangen naar onvoorwaardelijke liefde, helpt je om de weg terug naar binnen te vinden, om weer thuis te komen bij wie je ten diepste bent en mag zijn.

Beweging
Het in de uiterlijke wereld neerzetten wie je in je innerlijke wereld al bent, is in mijn ogen een nooit eindigend proces van ruimte maken. Voor mij betekent ruimte dat er iets nieuws kan ontstaan, waartoe je je moet zien te verhouden. Dat geeft beweging. De beweging in je leven, van je persoonlijk proces, van worden wie je bent. Deze (innerlijke) weg zelf is het doel, is je bestemming.

De ander
Ik geloof dat het belangrijk is om niet perfect te willen en hoeven zijn. Om met compassie naar jezelf te kijken. En tegelijkertijd gericht te zijn op de ander en met compassie naar de ander te kijken. Het niet perfect hoeven zijn, ontslaat ons natuurlijk niet van onze verantwoordelijkheid om in onze woorden en daden het goede tot uitdrukking te brengen. Daarom moeten wij kritisch naar onszelf kunnen kijken, naar onze eigen rol in situaties waar we tegenaan lopen. Naar het lijden en verdriet dat bij het leven hoort, veroorzaakt door keuzes van jezelf en/of van anderen.
Als je innerlijk weet dat je bent en mag zijn zoals je bedoeld bent te zijn, kun je vanuit je diepste zelf onderzoeken wannéér en óf een gevoel of overtuiging helpend of belemmerend is. En kun je proberen te handelen vanuit je diepste zelf, in relatie tot de ander, in het belang van het grotere geheel. Kun je proberen onvoorwaardelijke liefde niet alleen te ontvangen, maar ook te geven.
Ik geloof in leven vanuit ontvankelijkheid, leven dat je geschonken wordt: in mensen en gebeurtenissen die om je aandacht en aanwezigheid vragen. Als stiltetolk hoop ik jou die aandacht en aanwezigheid te kunnen geven !

Klik hier om te lezen wat een reading is en waarom je een reading zou kunnen laten doen.

Klik hier om meer te lezen over een healing.